Jakträttskategorier  


Rätt att lösa jakträttsbevis är i tur och ordning:

Markägare

Arrendator

Delägare i samägd fastighet

 Nära anhörig till markägare

Jägare inom området före-71

Ägare till SJB-fastighet före -03

Mantalsskriven inom området

Gästjägare

För Jakträtt och medlemsskap skall medlemsansökan ha inkommit senast 1 juni innevarande år.
För jaktgästbevis kontaktas den medlem du avser att jaga tillsammans med
eller kontakta oss så hjälper vi dig.
Gå dit

 

 

Extra information