Viltvård

 

 

Älgskötselplanen är skriven av Magnus Gellerstam på uppdrag av och i samråd med en arbetsgrupp bestående av styrelsen för

Boda Bingsjö Viltvårdsområde och jaktledare från samtliga älgjaktlag inom BBVO.

Senaste uppdaterade plan finns hos Bingsjö ÄFO samt hos Länsstyrelsen.

Men nedan finner du en äldre med lite äldre statestik. 

 

pdf Älgskötselplan 2014

Extra information