Var gäst hos oss.

 

För att vara gäst hos oss
krävs att du jagar tillsammans med person som innehar småviltskort.

Varje småviltskortsinnehavare får ta med sig 2st jaktgäster.

Gästkort kostar för småvilt 100 kr per dag.
Gästkort för Björnjakt kostar 500 kr per dag.

Gästkorten ombersöjs av småviltskortinnehavaren.

Extra information