Deprecated: Joomla\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /www/webvol2/5b/hiu3673l0kmhywa/bodabingsjovvo.se/public_html/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 41

Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/5b/hiu3673l0kmhywa/bodabingsjovvo.se/public_html/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 170

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /www/webvol2/5b/hiu3673l0kmhywa/bodabingsjovvo.se/public_html/libraries/src/Input/Input.php on line 31

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Cookie implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /www/webvol2/5b/hiu3673l0kmhywa/bodabingsjovvo.se/public_html/libraries/src/Input/Cookie.php on line 0

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol2/5b/hiu3673l0kmhywa/bodabingsjovvo.se/public_html/libraries/src/Uri/Uri.php on line 141
Jaktregler

 

Regler för jaktutövning samt instruktioner för jaktledare

 
Jaktledarens befogenheter

 

Jaktledaren äger rätt att själv bestämma gränser mot bykärnor vid älgjakt.
Jaktledare äger rätt att godkänna skjutprov enl. bestämmelser som gäller internt för området.

 

 

 

 

Jaktgränser

Jaktgränser i anslutning till byar vid småviltjakt bestäms i samråd med byaman.
Jaktgränser mellan jaktlagen vid älgjakt skall respekteras med samma regler som mot områdets yttergränser.

 

 

 

Älgjakt

 

Styrelsen har med hjälp av Magnus Gellerstam upprättat och efter remiss till jaktlagen antagit en älgskötselplan.
Gellerstam presenterar planen inför stämman som efter diskussion antar planen.
Älgavskjutning sker enligt antagen älgskötselplan och pågå till sista december.

Av tilldelad licens på x antal vuxna djur resp kalv delas samtliga ut proportionellt/jaktdeltagare till jaktlagen. 
Vad gäller kalvar medges fri avskjutning inom planens ram efter allhelgonahelgens jakt.

 

 

Skjutfordringar för deltagande i älgjakt

Alternativ 1: Minst 80 poäng på kulstigen vid Åhedarna

Alternativ 2. Sex träff på två fyra-skotts serier som inte behöver var i följd med start/stopp modellen.

 

Alternativ 3: Fyra träff inom ringarna stående på 45 sek (högviltsdekalen).

 

 

Anmälan till älgjakt

 Anmälan till årets älgjakt skall ske senast söndagen den 11/8 kl. 19.00 varvid på årsmötet beslutad avgift skall vara erlagd.

 

 

 

 

Björnjakt

Björnjakt får ske över hela området, men hemskogen bör respekteras som under småviltjakt.
Om jakt går över till annans hemskog kontaktas dess jaktledare.

Godkänt skjutprov för björnjakt är fordringarna i "Björnpasset" innebärande

 

Mom.1 Skjutavstånd 80 m 4 skott inom 40 sekunder, samtliga träff, stöd skall användas

 

Mom.2 Skjutavstånd 40 m 4 skott inom 40 sekunder samtliga träff, stöd bör användas

Mom 3. Skjutavstånd 20 m, andra skottet inom 4 sek.

 

 

Björnpasset stämplas av skjutbanefunktionär utsedd av stämman.

 

 

Varg- och lojakt mm

De i viltvårdsområdets stadgar särskilt omnämnda arterna björn, järv, varg, lo och vildsvin jagas enligt de bestämmelser och riktlinjer som berörda myndigheter utfärdar.

Extra information