Jaktkort
Markkort 500kr
Älgkort 1000kr
Småviltskort 400kr
Gästkort smv 100kr/dag
Gästkort Björn 500kr/dag 
endast medlem som löst småviltskort äger rätt att lösa gästkort. Max två gästkort/dag och medlem.
Medlem som före jaktårets början ej fyllt 25 år erhåller jaktkort till 50% red. kostnad. 

 

Jaktkortsäljare 
BDN Lars Karlsson
BDS Kent Käck
Len-Ovm Jan-Erik Gruvris
Sol-Väst Anders Forsgren
HB Lars Wenngren
Fi Bo Danielsson
Da Carina Lock
samt Kassör Knuts Gunnar Hansson

Extra information